Benefiční víno Seznamme se Jana Budaře

Děkujeme Janu Budařovi za jeho velkorysou podporu.

Z každé lahve, kterou zakoupíte přes Centrum Seňorina, získáme 100 Kč na podporu sociálních služeb denní stacionář a odlehčovacích služeb terénních a pobytových pro klienty se začínající demencí a jejich rodiny.

vinaBudar