Alzheimer nebo Fischer?

Řekneme-li Alzheimerova nemoc, nemalá část populace dobře ví, co to znamená: degenerativní onemocnění mozku, které vede k demenci. Pojmenována je podle mnichovského lékaře Aloise Alzheimera, který popsal příznaky této choroby.

Nebyl však sám. Ve stejném roce prováděl v Praze histologická porovnání mozku i tehdy jedenatřicetiletý neuropatolog Oskar Fischer, docent německé psychiatrické kliniky. Nálezy a poruchy vedoucí k demenci popsal zcela nezávisle na svém mnichovském kolegovi, a svá precizně zpracovaná pozorování dokonce doložil na větším počtu případů. Uznání se mu však nedostalo; roku 1910 byla nemoc označena jako Alzheimerova a ani to nemohlo udivit: mnichovská klinika se těšila mnohem většímu věhlasu než ta pražská a navíc Oskar Fischer byl Žid. V době vyhrocených národnostních sporů špatné doporučení pro výrazný úspěch.

Jak skončil muž, jenž lidem celý život pomáhal? Čtěte Nemoc Alzheimerova nebo Fischerova? Velikán vědy Fischer měl tragický osud nebo Wiki